Κανονισμοί

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΑ / ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

ΛΟΓΩ ΤΗΣ Covid 19 ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Π.

 Για την πρόσβαση στον αγώνα:

Αθλητές έως και 17 ετών : Με self test παρουσία του υπεύθυνου
Αθλητές 18 ετών και άνω : Με PCR test 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών.
Εξαιρούνται από την διενέργεια τεστ οι πλήρως εμβολιασμένοι και όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ.

1. Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της  Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και  της UCI και όλοι οι συμμετέχοντες είναι ενήμεροι και υποχρεωμένοι να τους τηρήσουν.

______________________________________________

2.  ΌΛΟΙ οι ενήλικοι και ανήλικοι ΟΡΕΝ αθλητές υποχρεούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του αγώνα:

______________________________________________

3.  Είναι υποχρεωτική η χρήση του κατάλληλου ποδηλατικού κράνους που να τηρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές.

______________________________________________

4.  Οι συμμετέχοντες είναι απόλυτα υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων-εξοπλισμού κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.

______________________________________________

5.  Οι συμμετέχοντες  οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή και να καταθέσουν χρήματα εγκαίρως στις ημερομηνίες που αναφέρονται.

______________________________________________

6.  Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα χωρίς πρόβλημα να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες και βίντεο όπου εμφανίζεται οποιοσδήποτε συμμετέχοντας αθλητής.

______________________________________________

7.  Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής  ΟΛΟΙ  οι αθλητές του αγώνα αποδέχονται όλους τους όρους/κανονισμούς του αγώνα.

______________________________________________

Δήλωση Συμμετοχής Copyright © 2023 All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram